đại học Ulsan

Du học Hàn Quốc tại trường đại học Ulsan

Du học Hàn Quốc tại trường đại học Ulsan

Nơi đây hiện nay chính là nơi làm việc và học tập của hơn 17.000 cán bộ công nhân viên và sinh viên. Năm 2012 trường còn lọt vào top 100 trường đại học tốt nhất châu Á và top