làm thêm khi du học anh

Kinh nghiệm làm thêm khi du học tại Anh

Kinh nghiệm làm thêm khi du học tại Anh

Hãy nhớ rằng, đừng bao giờ đi làm trễ, việc làm thêm ở đây chủ yếu là trả tiền làm việc theo số tiếng mà bạn làm được. Nên chú ý sắp xếp lịch học sao cho phù hợp ổn