làm thêm

Kinh nghiệm làm thêm khi du học Úc

Kinh nghiệm làm thêm khi du học Úc

Bạn nên nhớ rằng số tiền kiếm được từ việc làm thêm chỉ là để trang trải đỡ 1 phần trong việc học tập ở đây. Nếu bạn kiếm được khoản 15 USD úc 1 / h thì 1 tuần

Kinh nghiệm làm thêm khi du học tại Anh

Kinh nghiệm làm thêm khi du học tại Anh

Hãy nhớ rằng, đừng bao giờ đi làm trễ, việc làm thêm ở đây chủ yếu là trả tiền làm việc theo số tiếng mà bạn làm được. Nên chú ý sắp xếp lịch học sao cho phù hợp ổn