lưu ý khi du học anh

Giữ gìn sức khỏe tốt trước khi sang Anh du học

Giữ gìn sức khỏe tốt trước khi sang Anh du học

Một số trường ĐH thường gộp chung tiền bảo hiểm và tiền thuê nhà khi sinh viện cư trú ở kí túc xá. Hãy lên mạng và tìm hiểu thông tin 1 số bảo hiểm phổ biến ở Anh. Nếu