nhập học ở canada

Tìm hiểu các bước đăng ký nhập học tại Canada

Tìm hiểu các bước đăng ký nhập học tại Canada

Bạn phải đảm bảo đầy đủ những thông tin cần thiết như chứng chỉ tiếng anh, các chuyên môn khác đi kèm, chứng nhận sức khỏe tốt hay không, giấy đảm bảo tài chính trong suốt quá trình theo học